"Styrt tilfeldighet"


Akershus Kunstsenter 2004 


www.akershuskunstsenter.no