"Paintings and Derives" - "Malerier og Avledninger" 

Espen Brændsrød and Esther Maria Bjørneboe.

Galleri LNM, Oslo 6.June - 29. June 2008  www.lnm.no 

Bilder fra serien "SYNAPSIS del 2" 08

 

"Malerier og Avledninger" er en utstilling med nye abstrakte arbeider av Espen Brændsrød (f.1969) og Esther Maria Bjørneboe (f.1971) hvor maleriet i kraft av å være visuelt og materielt på ulikt vis danner overganger inn til andre former for billeddannelse. Maleriet som objekt, innehar en lang tradisjon, og møter ofte problemstillinger som setter spørsmålstegn ved overlevelsesdyktighet og aktualitet. Arbeidene på denne utstillingen ønsker å drøfte maleriet i sammenstilling med noe av det som kommer som en følge av maleriet - avledningene. Her vist i henholdsvis Brændsrød og Bjørneboes arbeider i konstellasjoner som - produkt/avfall og orginal/kopi.

Brændsrød og Bjørneboe er billedkunstnere som har en klar forankring i maleriet som medium og har arbeidet med dette siden de begge tok hovedfag ved Institutt for farge ved SHKS 1996. De har på ulike vis forfulgt hvert sitt maleriske prosjekt, men en kan likefullt finne felles trekk i arbeidene deres som knytter dem sammen i formale og koloristiske møter.