Bilder fra serien "Landskapskonstruksjoner 1"

Arendal Kunstforening  okt 2011

Maleri på Polycarbonat, 100x100 cm og 70x130 cm

       

Landskapskonstruksjon #1                                                                                                                                              

 Landskapskonstruksjon #2

        

Landskapskonstruksjon #3                                                                                                                                                 

Landskapskonstruksjon #4

       

Landskapskonstruksjon #5                                                                                                                                              

Landskapskonstruksjon #6

       

Landskapskonstruksjon #7                                                                                                                                                

Landskapskonstruksjon #7

                     

Landskapskonstruksjon #11                                                                                     Landskapskonstruksjon #12                                                                                      Landskapskonstruksjon #13

Foto:Thomas Tveter 2011