Fra TV serien "Historien om Norge" Med Karsten Alnes, NRK1 og TV Rubicon. 2002-2003

 
 
                            
         
Bergen 1349 - Svartedøden.       Nicolas Plogpenning. Første kjente dødsfall av Svartedøden i Bergen.
                                     
         
Velsignelse av den døende.       Spedalsk.
         
                           
         
Barnedåp.       Fødsel i jordhytte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
         
        Hans Nilsen Hauge.
   
         
Heks hos Fogden i avhør.       Forbandelse over ektesengen til et nygift par.
         
         
         
         
         
   
         
Bispe audiens.       Skarpretteren.