Billedkunstner Esther Maria Bjørnboe er maler og tegner, bor og arbeider i Oslo og er utdannet ved Institutt for Farge ved Statens Håndverks- og Kunstindustri Skole. Hun har mottatt Statens Garantiinntekt for Kunstnere og har en lang rekke utstillinger bak seg. Hun er innkjøpt til private og offentlige samlinger som bla UIO, UD, SMK og Nasjonalbibloteket, og har gjennomført utsmykkingsoppdrag for offentlige bygg i Oslo kommune og for KORO. Parallelt med utstillingsvirksomheten har hun tatt oppdrag som avistegner/rettstegner for dagspressen; NRK, Dagsrevyen og Morgenbladet. Kunstpolitisk har hun, i tillegg til sin kunstnerpraksis, deltatt aktivt i diverse styrer relatert til Kunstscenen, blant annet Kunstnerforbundet, BONO, RSU - Oslo kommunes Kunstordning, KOPINOR, Lorck Schive Kunstpris, NBK og LNM..

Siste: Gruppeutsatilling 18.01 - 5.2. 2020 GALLERI SEMMINGSEN, Oslo

         

...

      

"Kognater Diptykon #1 og 2" 2019. Gouache på papir. 58X78cm. Fotograf: Thomas Tveter. Vises på Galleri Semmingsen 18.01-05.02.2020    

...

Nylige hendelser: 

GRUPPEUTSTILLINGER:

   GALLERI SEMMINGSEN, Januar 2020, Kunstverket Galleri, November 2019. 

...

OFFENTLIG INNKJØP: 

KORO - Barnehuset i Kristiansand, Januar 2020

MESÉN - DBC, Drammen Stasjon Kontor AS, Januar 2020:

...

UTSMYKKING I OFFENTLIG ROM:

Oljemaleri på folie på glass (10X10 m) temporær utsmykking for ROM FOR KUNST på Oslo S, Flytogterminalen,

i samarbeid med kunstprodusentene MESÉN, Okt.2019 – Mai 2020.

Glassmaleri (4,5X2 m) til Møylandsenteret, Andebu, Sandefjord kommune, August 2019.

...

Kunst i offentlig rom: Temporær utsmykking åpnet 31. Oktober 2019. Verket står til og med Mai 2020.

"Forskyvninger" - et 10X10 m. Oljemaleri på folie montert på glassfasaden ved Flytogterminalen, Olso S,

i samarbeid med Rom for Kunst og  Kulturbyråeet Mesen. Foto: Shwan Dler Qaradaki

...

Kunst i offentlig rom: August 2019  "Møylandsveven" - Glassmaleri 4,5 m X 1,93m. 

Møylandsenteret i Andebu, Sandefjord Kommune. Samarbeidspartnere: Bolt metall og Norsk Kunstglass ASFoto: EMB

...

KOMMENDE PROSJEKTER:

Gruppeutstilling og bokprosjekt: Kristiansand Kunsthall, Oktober 2020

Soloutstiling: Galleri Semmingsen, Oslo. Vinter 2020/21