Soloutstillingen Grensesteder Kunstverket Galleri 27.April-21.April 2023

Fra pressemeldingen: Utstillingen Grensesteder består hovedsakelig av to ulike serier som kretser rundt tanker om hvor grenseoverskridende vi, og vår opplevelse av verden rundt oss, til enhver tid er. Seien Grensemerke #1-19 (2022) er inspirert av de enkle og fargesterke stolpene mellom to land som markerer skillelinjen, men som er plantet i et felles landskap. De innehar tilsynelatende en uoverkommelig kontrast, men danner en statisk ro i sin motsetning. Serien Varde #1-14 2022 viser til byggverk som plasseres på høyder i landskapet for å kunne kommunisere og varsle på lange avstander. 

Selv sier Bjørneboe dette om tematikken i utstillingen: «Grensen kan oppleves som noe konkret og trygt, men også kontrollerende. Når grenser opphører, oppstår det nye et annet sted. Mitt blikk søker ofte til møtene som ligger i grensen. Det er her jeg finner avklaring. I arbeidet med det abstrakte maleriet står jeg overfor valg som handler om å la fargen tåle møtet med en annen, i kontrasten. Det er diskusjon som handler om innhold. Selv om jeg har erfart disse diskusjonene mange ganger før (noe som skulle tilsi at jeg vet noe om det som skal skje) så er gleden over for dette nye møtet så stor at det har en tendens til å utslette tidligere erfarte møter fra hukommelsen, som om jeg aldri har opplevd det før.» 

Bilder fra utstillingen: Grensesteder, utdrag fra seriene Grensemerke #1-19 og Varde #1-14. Foto: Trond Isaksen