COURT-DRAWINGS for NRK, MORGENBLADET, AFTENPOSTEN, DAGBLADET

Bertheusen-saken 2020. NRK Dagsrevyen

Manshaus-saken 2020. Morgenbladet

Jemtland-saken 2018. NRK Dagrevyen

Ulvesaken, Høring i Stortinget 2017. Morgenbladet

Asylsøker stevner UNE 2017 Morgenbladet

Erik Jensen-saken 2017 Morgenbladet.

 Ndure-Saken 2015, NRK Dagsrevyen

 Kampfiksingsaken 2015, NRK Dagsrevyen

Yara-Saken 2014, Morgenbladet 

 

22.Juli-Saken 2012, NRK Dagsrevyen

 22.Juli-Saken 2012 ,  NRK Dagsrevyen

Orderud-saken 2001 Dagbladet

Gamal Hosain-saken 2002. Dagbladet