...

Soloutstilling Galleri LNM  "Rødt flagg (respons)"
Utstillingsperiode 27. april – 28. mai 2023
Foto: Galleri LNM

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Fra pressemeldingen: Esther Maria Bjørneboe er kolorist, hennes fargesans er det som først slår en når man møter hennes malerier. Hun har en uredd tilnærming til fargene. Møter mellom to farger som gir friksjon, blir virtuose ved å tilføre en tredje farge. Slik bygger hun maleriene sine gjennom å skape stadig nye fargemøter, og variasjoner over en komposisjon, eller et tema. Utgangspunktet til utstillingen er en liten gouache med et rødt felt i form av et flagg; Rødt flagg. Resten av utstillingen er en respons på dette lille verket. Komposisjonen til Rødt flagg har blitt forstørret opp og blir gjentatt fra hukommelsen, små forskyvninger og nye variasjoner i fargene skaper stadig nye kombinasjoner, det er en gjentagende dialog mellom farger og former som i teorien kunne fortsatt i det uendelige, der hvert bilde utvikler seg forskjellig. Det blir som i hviskeleken, små forskyvninger utvikler seg til utpreget ulike resultater. 'Rødt flagg' er et utrykk for å varsle, eller et symbol på å mane til kamp. Esther Maria Bjørneboe fremstår ikke som en utpreget politisk kunstner, men samtidig kan all kunst også være politisk, selv verk som først fremstår som en ren lek med farger. Hvordan man reagerer på et varsel, et rødt flagg, er vesentlig i forhold til hvordan utfallet blir. I utstillingen «Rødt flagg (respons)» visualiserer Bjørneboe hvordan forskjellige responser skaper helt forskjellige utfall. Hva det røde flagget varsler om sier Esther Maria Bjørneboe ingenting om, det kan være klimakrisen, forbrukersamfunnet, eller det kan leses som et bilde på livet, hvordan de små valgene vi gjør påvirker helheten av livene våre.