Anmeldelse av boken "Forbrytelsens ansikt" 11.11.2020 i Avisen Vårt Land av Kjetil Rød.
Om Esther Maria Bjørneboes Rettstegninger. Tekster av forfatterne Ingvill Henmo og Inge D. Hannsen.
Forlaget Press 2020.