Utsmykning for Oslo Kommune, Stovner Videregående Skole

Sceneteppe og veggarbeid er begge utført i digitalt tekstiltrykk. Tittel "Synapsis". Ferdigstillt Sept 2010.