Esther Maria Bjørneboe (f.1971 Bjarkøy) bor og arbeider i Oslo, og har Hovedfag ved Institutt for Farge på Statens Håndverks - og Kunstindustri Skole, Oslo (KHIO). Hun har mottatt Statens Garantiinntekt for Kunstnere og har en lang rekke utstillinger bak seg. Hun er innkjøpt til flere private og offentlige samlinger bla; KODE Kunstmuseum, KORO, Norges Bank, Oslo Kommune Kunstsamling, Utenriks Departementet og Statsministerens Kontor, og har gjennomført utsmykkingsoppdrag for offentlige bygg i flere kommuner og for KORO. Parallelt med sin utstillingsvirksomhet har hun tatt oppdrag som avistegner/rettstegner for dagspressen, de seneste år for NRK Dagsrevyen og Morgenbladet.

English:
Esther Maria Bjørneboe (b.1971 Bjarkøy) lives and works in Oslo, and has her education from the Department of Color - at the National College of Art & Design, Fine Arts Department, Oslo (KHIO).
She has received the Norwegian State's Guaranteed Income for Artists and has a long series of exhibitions behind her. She has been purchased for several private and public collections, including; KODE Art Museum, KORO (National center for public art), Bank of Norway, Oslo Municipality Art Collection, the Ministry of Foreign Affairs and the Prime Minister's Office, and has carried out art project assignments for public buildings in several municipalities and for KORO. In parallel with her exhibition activities, she has taken assignments as a newspaper courtroom-drawer for the daily press, in recent years for NRK Dagsrevyen (Norwegian National Broadcasting) and Morgenbladet.


...

KOMMENDE UTSTILLING / UPCOMMING EXHIBITION:

DET SKINNER IGJENNOM / IT SHINES THROUGH

RETTSTEGNING OG NYE GOUASHE MALERIER / COURTROOM DRAWINGS AND NEW GOUASHE PAINTINGS

GLASSLÅVEN KUNSTSENTER, GRANAVOLLEN - 30. SEPTEMBER - 29. OKTOBER 2023: 

...

...

                               

...

...

...

NYLIGE HENDELSER:

SOLOUTSTILLINGER:
KUNSTVERKET GALLERI -APRIL/MAI 23.
GALLERI LNM APRIL/MAI 23

GRUPPEUTSTILLINGER: 
GALLERI ISMENE, Trondheim, 23
GALLERI SEMMINGSEN, 23

OFFENTLIG INNKJØP: 
NAV hovedkontor Oslo, Mai 23
NORGES BANK, Mai 23
OSLO KOMMUNE KUNSTSAMLING - Mai 23