GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM, 20- KRONE og 200-KRONE MINNEMYNT I SØLV I 2014

I 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt. For å markere denne viktige hendelsen gir Noregs Bank ut to minnemyntar 16. februar. Det Norske Myntverket er produsent og Esther Maria Bjørneboe står for utformingen.

200-årsjubileet til Grunnlova vil bli markert med ei rekkje arrangement for å formidle kunnskap om Grunnlova og kva ho har hatt å seie for utviklinga av det norske folkestyret.

Noregs Bank markerer jubileet med å gi ut ein 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg og ein jubileums- og minnemynt i sølv med pålydande verdi 200 kroner, seier Trond Eklund, direktør i Noregs Bank si eining for kontante betalingsmiddel.Det er målaren og teiknaren Esther Maria Bjørneboe som har utforma jubileumsmotivet, som blir brukt på begge minnemyntane.

Bjørneboe har gitt motivet mottoet «Grunnlovas far og folkestyret». Det viser Christian Magnus Falsen, som kviler blikket mot dei påfølgjande og framtidige generasjonane av kvinner, menn og unge. Dei er framstilte som forenkla profilar og seier noko om den lange historia og dei mange moderniseringane Grunnlova har vore gjennom. Noregs Bank samarbeider med Stortingets hovudkomité for jubileet om å gi ut minnemyntane. Den offisielle opninga av jubileet skjer i form av eit ope publikumsarrangement i parken ved Eidsvollsbygningen søndag 16. februar. På dette arrangementet vil Noregs Bank gi publikum sjansen til å veksle til seg den nye 20-kronemynten. 20-kronemynten med spesialpreg blir gitt ut som ein ordinær betalingsmynt. Sølvmynten blir gitt ut i eit maksimalt opplag på 40 000 og kan bestillast direkte frå Noregs Bank.

Se mer informasjon på Norges Banks nettside: http://www.norges-bank.no/no/om/publisert/pressemeldinger/2014/pressemelding-14-februar-2014/

English: 

Norges Bank commemorates Constitution bicentenary

This year, 2014, is the bicentenary year of the signing of the Norwegian Constitution. To mark this important event in Norway's history, Norges Bank is issuing two commemorative coins on 16 February 2014. 

The bicentenary of the Norwegian Constitution will be marked by a number of events aimed at raising awareness of what the Constitution means today and its importance for the development of democracy in Norway. "Norges Bank is marking the bicentenary by issuing a special edition 20-krone circulation coin and a commemorative silver coin with a face value of NOK 200," says Trond Eklund, Director of Norges Bank's Cashier's Department

The anniversary motif appearing on both commemorative coins was designed by the painter and illustrator Esther Maria Bjørneboe. She has given her design the following motto "The father of the Constitution and democracy". It features Christian Magnus Falsen, in front and in profile, resting his gaze on successive, future generations of women, men and youth. They are portrayed in simplified profile and symbolise the Norwegian Constitution's long history and the numerous modernisations it has undergone.

The commemorative coin issues are a collaboration between Norges Bank and the Storting's bicentenary organising committee. The official opening of bicentenary festivities will take place at an event open to the public in the park next to the Eidsvoll building on Sunday, 16 February. At this event, the new special edition 20-krone coin will be available for purchase at face value. The special edition 20-krone coin will be issued as an ordinary circulation coin. The silver coin will be issued with a maximum mintage of 40 000 coins and will be available for purchase directly from Norges Bank.

www.norges-bank.no/myntsalg/  Utsalsprisen eksklusive ekspedisjonskostnader og porto er 475 kroner per stykk.

Dersom du ønskjer meir informasjon, kan du ta kontakt med oss:

Synne Ekrem, kommunikasjonsrådgivar
Tlf. 22 31 69 11 / 997 67 996

Trond Eklund, direktør i eining for kontante betalingsmiddel
Tlf. 22 31 63 01 / 977 49 787